razvejíti


razvejíti
-ím in razvéjiti -im dov., razvéjil (ȋ í; ẹ̑) narediti, da od česa glavnega, osrednjega poteka več delov, enot: te rastline razvejijo korenine tik pod površjem; pren. razvejiti obrtno dejavnost razvejíti se, in razvéjiti se narediti, pognati veje, navadno v več smeri: deblo, drevo se razveji // razdeliti se na manjše dele, enote: žila, živec se razveji / posamezne stroke se razvejijo v specialna področja; študij se je zelo razvejil razvejèn -êna -o in razvéjen -a -o: razvejena gospodarska dejavnost; jelen ima razvejeno rogovje; rastlina z razvejenim steblom ♦ geom. razvejena krivulja; min. razvejeni kristali kristali, ki imajo vejasto obliko

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • razvéjati — 1 am dov. (ẹ̑) razvejiti: nekatere rastline razvejajo korenine tik pod površjem / deblo se razveja / medicina se je v teh letih zelo razvejala razvéjan a o: jelen ima velike razvejane rogove; razvejana bukev; razvejano telefonsko omrežje ♦ min.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • razvejíčiti — im dov. (í ȋ) redko razvejiti: drevo je zelo razvejičilo korenine / deblo se razvejiči / žila, živec se razvejiči …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • razvejítev — tve ž (ȋ) glagolnik od razvejiti: razvejitev stebla / razvejitev žile, živca / razvejitev študija …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.