sadjárstvo


sadjárstvo
-a s (ȃ) gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem sadnega drevja in pridelovanjem sadja: pospeševati sadjarstvo; sadjarstvo in vinogradništvo / plantažno sadjarstvo

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • France Adamič — (b. 4.10.1911) is a Slovenian agronome and writer. He was professor for arboriculture, pomology and introduction to farming on the Ljubljana university from 1961 81. He was looking into domestic and foreign sorts of fruit plants, their physiology …   Wikipedia

  • nasáden — 1 dna o prid. (ȃ) knjiž. nanašajoč se na nasad: nasadno sadjarstvo / nasadna rastlina 2 dna o prid. (ā) teh. namenjen za nasajanje, natikanje: nasadni ključ; nasadna ročica …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pášništvo — a s (ȃ) gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z izkoriščanjem pašnikov: sadjarstvo in pašništvo ♦ agr. čredilno pašništvo paša živine s stalnim menjavanjem mesta na pašniku …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • plantážen — žna o prid. (ȃ) nanašajoč se na plantažo: plantažni nasad, sadovnjak / plantažni breskov, gozdni nasad / plantažno gojenje dreves; razvijati plantažno sadjarstvo / plantažni veleposestnik / plantažno gospodarstvo, podjetje plantážno prisl.:… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • povrtnínarstvo — a s (ȋ) gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem povrtnine: pospeševati povrtninarstvo; povrtninarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sadjárski — a o prid. (á) nanašajoč se na sadjarje ali sadjarstvo: sadjarsko delo / sadjarska škropilnica, žaga; sadjarske škarje / sadjarsko društvo / sadjarski in vinorodni kraji …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • seménarstvo — in semenárstvo a s (ẹ̑; ȃ) gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s pridelovanjem semen ali trgovanjem z njimi: ukvarjati se s semenarstvom; semenarstvo in sadjarstvo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • semenogójstvo — a s (ọ̑) gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s pridelovanjem semen: semenogojstvo in sadjarstvo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tálen — lna o prid. (ȃ) nanašajoč se na tla: a) talna ploskev / talni mozaik; talne deske / talna obloga; iglana talna obloga tapisom; talne ploščice; talno ogrevanje b) razgiban talni relief / talni požar požar, ki se širi pri tleh c) talne plasti č)… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vrtnárstvo — a s (ȃ) gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z gojenjem vrtnine, okrasnih rastlin: preživljati se z vrtnarstvom; sadjarstvo in vrtnarstvo / ljubiteljsko vrtnarstvo vrtičkarstvo / parkovno vrtnarstvo gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.