skoncentrírati


skoncentrírati
-am dov. (ȋ) povečati količino, množino česa na določenem mestu, območju; osredotočiti, nakopičiti: poveljstvo je skoncentriralo čete v bližini sovražnikovih položajev; skoncentrirati industrijo v severnem delu države / ves kapital se je skoncentriral v rokah peščice ljudi // združiti na enem mestu, usmeriti v središče: skoncentrirati funkcije / skoncentrirati pozornost ● publ. skoncentrirati napore v izgradnjo samoupravnih odnosov zelo si prizadevati, se potruditi za samoupravne odnose skoncentrírati se (miselno) se zbrati, osredotočiti se na kaj: učenec se ni mogel skoncentrirati; skoncentrirati se pri delu, pred nastopom // v zvezi z na usmeriti prizadevanje, aktivnost: skoncentrirati se na vožnjo skoncentríran -a -o: čete so bile skoncentrirane ob meji

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • skoncentrírati — (što, se) svrš. 〈prez. skoncèntrīrām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. skoncèntrīrān〉, {{c=1}}v. {{ref}}koncentrirati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skoncentrirati — skoncentrírati (što, se) svrš. <prez. skoncèntrīrām, pril. pr. āvši, prid. trp. skoncèntrīrān> DEFINICIJA v. koncentrirati ETIMOLOGIJA s (a) + v. koncentrirati …   Hrvatski jezični portal

  • dogájanje — a s (ā) kar se dogaja: na vse dogajanje gleda mirno; živi odmaknjen od dogajanja v svetu // navadno s prilastkom celota dogodkov, ki se vrstijo v času, življenju: kritik je ves čas spremljal naše slovstveno dogajanje; iskati paralele v svetovnem… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.