skóp


skóp
-a -o stil.in skòp skôpa -o prid. (ọ̑ ọ́; ȍ ó) 1. ki nerad ali sploh ne daje, porablja, zlasti denar: skop človek; tako je skopa, da še sama sebi nič ne privošči; varčen in skop // ekspr., navadno v povedni rabi, navadno z orodnikom ki daje, porablja zelo malo tega, kar izraža dopolnilo: biti skop z denarjem, s plačilom; gospodar je bil skop z vinom / skop z odobravanjem; je skop s pohvalo redko koga, kaj pohvali / igralec je bil skop v gibih, njegova razburjenost se je kazala le v glasu 2. ekspr. po količini, kakovosti komaj zadosten, zadovoljiv: poslali so jim le nekaj skopih podatkov; te informacije so preveč skope; poročilo je kratko in skopo / ob tako skopih letinah so se težko preživljali / sobo je razsvetljevala skopa svetloba slaba, medla // ki se pojavlja v zelo majhni meri: odzdravil mu je le s skopim nasmeškom / hoteli so jim kratiti še tiste skope pravice, ki so si jih priborili redke // z izrazom količine ki ne dosega točne mere; slab: dobil je samo skopo polovico premoženja; privoščili so si le skopo urico oddiha ● ekspr. v nekaj skopih besedah, stavkih mu je sporočila svojo odločitev kratkih; ekspr. bil je še bolj skopih besed kot navadno še bolj redkobeseden; ekspr. skopa kraška zemlja nerodovitna; ekspr. biti skop v besedah, v govorjenju, z besedami redkobeseden skópo in skôpo in skopó prisl.: skopo se nasmehniti, odgovoriti, poročati; skopo odmerjen čas, prostor; skopo osvetljena ulica

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

 • ...skop — 〈in Zus.; zur Bildung von Subst.; n. 11〉 1. Untersuchungsinstrument, Messgerät 2. Gerät zur Aufnahme od. Wiedergabe von Bildern [<grch. skopein „sehen“] * * * ...skop   [zu griechisch skopeĩn »betrachten«, »beschauen«], Wortbildungselement mit …   Universal-Lexikon

 • skop — skop·lje; skop·tsy; …   English syllables

 • -skop — [griech. skopeĩn = betrachten, beobachten, untersuchen, prüfen]: Grundwort von Zus. mit der Bed. »Gerät zur (optischen) Untersuchung oder Betrachtung«, z. B. Mikro , Tele , Periskop, vgl. spektroskopisch, hygroskopisch …   Universal-Lexikon

 • ...skop — …skop 〈Nachsilbe; zur Bildung sächl. Subst.〉 1. Beobachtungs , Untersuchungsinstrument, Messgerät; Mikroskop 2. Gerät zur Aufnahme od. Wiedergabe von Bildern; Diaskop; Episkop [Etym.: <grch. skopein »sehen«] …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

 • ...skop — [zu gr. σϰοπει̃ν = betrachten, beschauen]: Grundwort von substantivischen Zusammensetzungen mit der Bedeutung „Gerät zur optischen Untersuchung oder Betrachtung“; z. B. : Endoskop, Mikroskop …   Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke

 • Skop — der; s, s <aus gleichbed. altengl. scop> Dichter u. Sänger in der Gefolgschaft eines westgermanischen Fürsten …   Das große Fremdwörterbuch

 • ...skop — skop* <zu gr. skopeĩn »betrachten, beschauen«> Wortbildungselement mit der Bedeutung »Gerät zur optischen Untersuchung od. Betrachtung«, z. B. Mikroskop, Periskop, Zystoskop …   Das große Fremdwörterbuch

 • -skop — LAff zur Bezeichnung von Beobachtungs Instrumenten, wie Horoskop, Kaleidoskop, Stethoskop usw. erw. fach. ( ) Beschreibung von Affixen. Neoklassische Bildungen, die auf gr. skopós Beobachter, Wächter zurückgreifen (das Vorbild für die… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • -skop — skop, skopija, skopski DEFINICIJA kao drugi dio riječi označava ono što se odnosi na promatranje, gledanje [epidijaskop; gastroskopija] ETIMOLOGIJA grč. skopeȋn: promatrati; skopiá: promatranje …   Hrvatski jezični portal

 • skop — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mż I, Mc. skoppie {{/stl 8}}{{stl 7}} kastrowany baran {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • skop — skop(e, ppe obs. ff. scoop …   Useful english dictionary


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.