smér


smér
ž, daj., mest. ed. sméri (ẹ̑) 1. kar določa gibanje, lego glede na določeno umišljeno črto: določiti smer; druga, ista, nasprotna smer; navpična, poševna smer; smer hoje, leta, plovbe; ugotavljati smer vetra; z roko nakazati spremembo smeri; poslopje stoji v smeri vzhod-zahod / vrteti se v smeri urnega kazalca od leve proti desni // kar določa gibanje proti določenemu kraju, točki: vlak je odpeljal v drugo smer; ladje vozijo v vse smeri; smer Ljubljana—Kranj / prezrl je znak: obvezna smer; plezalna smer / peljati v smer Kamnik; letel je v smeri proti Bledu proti Bledu 2. navadno s prilastkom kar določa potek česa, kako dogajanje glede na cilj, sredstva: odkar prevladuje v kolektivu ta smer, dosegamo velike uspehe; smer političnega delovanja; smer razvoja / v to smer nisem razmišljal; nadaljuj raziskave v tej smeri; publ. narediti ustrezne korake v smeri izboljšanja odnosov za izboljšanje 3. navadno s prilastkom kar določa izobraževanje, šolanje glede na učni smoter, učne predmete in tvori zaključeno celoto: vpisati se na drugo smer; študijska smer / naravoslovno-matematična smer 4. navadno s prilastkom kar določa kako dejavnost glede na sredstva, ideje, ki tvorijo poseben sistem: filozofska, literarna, umetnostna smer; obtoženci pripadajo različnim političnim smerem / v slikarstvu se je uveljavila realistična smer ● spremenili so smer pogovora začeli so govoriti o čem drugem; pog., šalj. kolesca se mu ne vrtijo v pravo smer je nekoliko čudaškialp. direktna smer plezalna smer, ki poteka od vznožja stene do vrha v kar najbolj ravni črti; opraviti ponovitev smeri; fiz. gibanje v negativni smeri v nasprotni smeri od dane; geom. diagonalna smer; šol. pedagoška smer študija ki usposablja za pedagoško delo; teh. aksialna smer

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • SMER — – sociálna demokracia Richtung – Sozialdemokratie …   Deutsch Wikipedia

  • Smer — – sociálna demokracia (wörtlich Richtung Sozialdemokratie; vor dem 1. Januar 2005 SMER (tretia cesta) – Richtung (Dritter Weg); oft abgekürzt Smer) ist die größte sozialdemokratische Partei in der Slowakei. Parteivorsitzender ist Robert Fico. Die …   Deutsch Wikipedia

  • smer- Ⅱ — *smer germ.?, Verb: nhd. spotten; ne. mock (Verb); Rekontruktionsbasis: ae.; Etymologie: unbekannt; Weiterleben: s. ae. smer, Maskulinum …   Germanisches Wörterbuch

  • smerþra- — *smerþra , *smerþram germ.?, stark. Neutrum (a): nhd. Fettheit, Fettigkeit; ne. fatness; Rekontruktionsbasis: got.; Etymologie: s. ing. *smeru , Substantiv, Schmer, Fett, Pokorny 970; …   Germanisches Wörterbuch

  • smer- Ⅰ — *smer germ.?, Verb: nhd. schmieren; ne. smear (Verb); Hinweis: s. *smeru ; Etymologie: idg. *smē , *smeī , *smei , Verb, schmieren (Verb) (1) …   Germanisches Wörterbuch

  • Smer — Direction Social démocratie La Direction Social démocratie (en slovaque : Smer sociálna demokracia) est un parti politique qui résulte de la fusion du Parti social démocrate slovaque et d autres partis avec Smer (la Direction (3e voie), en… …   Wikipédia en Français

  • SMER — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. SMER peut être : L abréviation de Société mutualiste étudiante régionale Le parti politique slovaque social démocrate SMER (Smer signifie direction… …   Wikipédia en Français

  • SMER — El SMER (Smer Sociálna Demokracia, significa Smer Socialdemocracia) es un partido político de Eslovaquia …   Enciclopedia Universal

  • smer- — Ⅰ s. smer Ⅰ germ.?, Verb; nhd. schmieren; Ⅱ s. smer Ⅱ germ.?, Verb; nhd. spotten; …   Germanisches Wörterbuch

  • SMER — abbr. Strana Smer (Party Direction) …   Dictionary of abbreviations


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.