tóčnost


tóčnost
-i ž (ọ́) lastnost, značilnost točnega: cenili so ga zaradi točnosti; zahtevati točnost / točnost merilnih instrumentov / točnost podatkov, rezultatov

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • točnost — tȍčnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je točan, svojstvo onoga što je točno ETIMOLOGIJA vidi točan …   Hrvatski jezični portal

  • nȅtočnōst — ž svojstvo onoga što nije točno ili osobina onoga koji nije točan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • repasirati — repasírati dv. <prez. repàsīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. provjeriti/provjeravati točnost, ispravnost čega (točnost računa, ispravnost sata) 2. prepraviti/prepravljati ili dotjerati tekst 3. vraćati se… …   Hrvatski jezični portal

  • prevériti — im dov. (ẹ ẹ̑) 1. s primerjanjem dejstev, znakov ugotoviti resničnost, pravilnost, točnost česa: preveriti podatke, poročila; tega ni mogoče preveriti; izkustveno, večkrat preveriti / praksa mora preveriti posamezne oblike dela ♦ adm. preveriti …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • prevérjati — am nedov. (ẹ) 1. s primerjanjem dejstev, znakov ugotavljati resničnost, pravilnost, točnost česa: preverjati podatke, sodbe; preverjali so, ali govori resnico; bolje je zate, da tega ne preverjaš; s poskusi preverjati kaj; natančno preverjati /… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Austrijàner — m (Austrijànerica, Austrijànerka ž) žarg. onaj koji kao građanin, činovnik ili društveno odgovorna osoba ima bitna obilježja ljudi Habsburške Monarhije (točnost, osjećaj zakonitosti, lojalnost vlastima) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • akrìbija — ž osobita brižljivost, pomnja, točnost u radu (osobito u pisanju tekstova koji se oslanjaju na materijalne podatke i dokumentaciju) [znanstvena ∼]; savjesnost, temeljitost ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aneròīd — m 〈G aneroída〉 meteor. barometar koji ima kao osjetnik za mjerenje tlaka aneroidnu kutiju a mjerna skala baždarena je u hPa ili mb; točnost mu je manja od živinog barometra ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • apotèkārskī — apotèkārsk|ī prid. koji se odnosi na apoteku ∆ {{001f}}∼a vaga vrlo osjetljiva, točna vaga; ∼e mjere sustav mjera (vrlo sitne jedinice) koje se koriste u pripravljanju lijekova ⃞ {{001f}}∼a preciznost žarg. krajnja moguća točnost; staviti na ∼u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • karàte — m 〈indekl.〉 tradicionalna istočnjačka borilačka vještina, prvenstveno namijenjena samoobrani; pri udarcima nogom i rukom važniji su točnost i brzina negoli snaga ✧ {{001f}}jap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.