trínajst


trínajst
in trinájst -ih štev. (ȋ; á) izraža število trinajst [13] a) v samostalniški rabi: sedem in šest je trinajst / ura je trinajst; odhod vlaka ob trinajstih petnajst 1315 b) v prilastkovi rabi: dosegel je trinajst točk od petnajstih mogočih; tudi neskl. star je deset do trinajst let // neskl. izraža številko trinajst: vozi se na progi trinajst ● trinajst je nesrečna številka po ljudskem verovanju kar ima tako številko, povzroči nesrečo, neprijetnost

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • trinajstíca — e ž (í) pog. številka trinajst: trinajstica mu je prinesla srečo pri žrebanju / peljati se s trinajstico s tramvajem, z avtobusom številka trinajst …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • trinájstka — in trínajstka e ž (ā; ȋ) pog. številka trinajst: noče se vseliti v sobo s trinajstko na vratih / trinajstka vozi vsake pol ure tramvaj, avtobus številka trinajst …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Slovene numerals — Cardinal numerals= Numbers such as ena, dve, tri, štiri, pet (one, two, three, four, five) are used to express amount. For example, po pošti smo vam poslali tri pakete ( We posted three packages to you ), ko dopolniš sedemindvajseto leto, dobiš… …   Wikipedia

  • Niet — This article is about the Slovenian punk band. For other uses, see NIET (disambiguation). NIET Origin Ljubljana, Slovenia Genres Punk rock, hardcore punk Years active 1983–1988 1993–1994 2008–present …   Wikipedia

  • kukú — ja m, tudi neskl. (ȗ) posamezen glas pri kukanju, oglašanju: kukavica mu je nakukala trinajst kukujev …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nesréčen — čna o prid., nesréčnejši (ẹ ẹ̄) 1. ki čuti zaradi stanja, v katerem je, duševne bolečine: nesrečen človek; bil je zelo nesrečen; čuti se nesrečnega; če se poročiš z njim, boš nesrečna; dela se nesrečno / ekspr. njegovo srce je žalostno in… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • okróžje — a s (ọ̑) 1. v nekaterih državah večja upravna enota: to okrožje ima trinajst okrajev / politično, upravno okrožje ∙ okrožje od 1945 do 1947 upravna enota, večja od okraja; okrožje med narodnoosvobodilnim bojem večja upravna enota… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • trínajsti — in trinájsti a o štev. (ȋ; á) ki v zapovrstju ustreza številu trinajst: trinajsti rojstni dan; trinajstega [13.] julija; odšel je ob trinajsti (uri) 13h / trinajsto [13.] stoletje od 1200 do 1300 ● žarg. oditi v trinajsti bataljon, trinajsto… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • trínajstlétnica — in trinájstlétnica e ž (ȋ ẹ̑; á ẹ̑) trinajst let staro dekle: skupina trinajstletnic in trinajstletnikov …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • trínajstlétnik — in trinájstlétnik a m (ȋ ẹ̑; á ẹ̑) trinajst let star fant: trinajstletniki in trinajstletnice …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.