ugrézati se


ugrézati se
-am se nedov. (ẹ̄ ẹ̑) 1. zaradi lastne teže pomikati se v navpični smeri navzdol: zemeljske plasti se ugrezajo; tla so se počasi ugrezala / grob se že ugreza 2. zaradi lastne teže prodirati v navpični smeri navzdol v kaj: kolesa voza so se ugrezala v zemljo; noge so se ugrezale v pesek; do kolen se ugrezati v sneg / zaradi tovora se je ladja ugrezala 3. pod pritiskom, težo spreminjati obliko v smeri navpično navzdol: pod njim se je blazina zelo ugrezala; tla so se ugrezala pod nogami 4. knjiž. pogrezati se: ugrezati se v spanje / ugrezati se v vedno večje stiske / ugrezati se v branje / ugrezati se v žalostne misli ugrezajóč se -a -e: stopal je počasi, ugrezajoč se v sneg

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • globéti — ím nedov. (ẹ í) brezoseb., zastar. udirati se, ugrezati se: na močvirju jim je hudo globelo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • grézati — am in grézati se am se nedov. (ẹ̄ ẹ̑) knjiž., redko ugrezati se, pogrezati se: dno kadunje greza …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • spodmlévati — am tudi izpodmlévati am nedov. (ẹ) s trajnim, močnim tokom od spodaj odstranjevati zemljo: voda spodmleva breg spodmlévati se tudi izpodmlévati se ugrezati se: prod se spodmleva pod nogami …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • u... — predpona 1. v glagolskih sestavljenkah za izražanje a) v zvezi s se usmerjenosti dejanja z višjega mesta, položaja na nižjega: ugrezati se, usedati se / ulekniti se b) premikanja stran: ubežati, uiti, uteči / umakniti se c) dosege zaželenega… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ugrézanje — a s (ẹ̄) glagolnik od ugrezati se: ugrezanje močvirnih tal / ugrezanje koles v zemljo / ugrezanje v spanje ♦ geol. tektonsko ugrezanje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zagrézati — am in zagrézati se am se nedov. (ẹ̄ ẹ̑) knjiž. ugrezati se, pogrezati se: zagrezati v močvirje / zagrezati v dolgove …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zgrézati se — am se nedov. (ẹ ẹ̑) knjiž. ugrezati se, pogrezati se: zgrezati se v blato …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.