zmečkáti


zmečkáti
-ám [mǝč tudi meč] dov. (á ȃ) 1. narediti, povzročiti, da postane kaj zgubano, stisnjeno: zmečkati obleko, papir; oblačila so se v kovčku zmečkala; v avtomobilu si je zmečkala krilo 2. povzročiti, da se kaj mehkega pod pritiskom stisne, razleze: zmečkati borovnice, krompir; zmečkati med prsti, z roko / zmečkati grozdje pred stiskanjem; zmečkati sadje s tolkačem / zmečkati cigaretni ogorek 3. s pritiskom, stiskom kaj poškodovati, da izgubi naravno, pravilno obliko: hlod mu je zmečkal nogo, roko; pri prekladanju zabojev si je zmečkal prste; brezoseb. v rudniku ga je zmečkalo / pri trčenju si je zmečkal blatnik in razbil luč 4. ekspr. slabo, nezadovoljivo narediti, napisati: na hitro zmečkati nalogo, spis / pravilnika še niso zmečkali naredili, napisaliekspr. zmečkala je nekaj v opravičilo težko razumljivo, nerazumljivo rekla zmečkán -a -o: zmečkan krompir; bil je ves umazan in zmečkan; zmečkana obleka

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • képa — e ž (ẹ) 1. sneg, stisnjen v kroglasto obliko: otroci delajo kepe; metati kepe; obmetavati se s kepami / snež(e)ne kepe / kepa snega je priletela v okno 2. navadno s prilastkom neoblikovan kos sprijete snovi: kepa blata; prinesla je veliko kepo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pomastíti — 1 ím dov., pomástil (ȋ í) 1. namazati z mastjo, maščobo: pomastiti pekač / pomastiti testo 2. umazati z mastjo, maščobo: pomastila je obleko; pomastiti se z maščobo; pri jedi si je pomastil brke pomastíti se ekspr. s slastjo pojesti kaj dobrega …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • posvaljkáti — ám in posváljkati am dov. (á ȃ; ȃ) s svaljkanjem zmehčati, zmečkati: preden je prižgal cigareto, jo je posvaljkal; posvaljkal si je bradico posvaljkán in posváljkan a o 1. deležnik od posvaljkati: posvaljkana cigareta 2. ekspr. pomečkan,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • recépt — a in recèpt êpta m (ẹ̑; ȅ ē) 1. zdravnikovo naročilo, navodilo lekarni, naj naslovniku da, izdela določeno zdravilo, zdravstveni pripomoček: napisati, predložiti recept; to zdravilo se dobi samo na recept; recept za očala, tablete / izgubiti,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • speštáti — ám dov. (á ȃ) nar. zahodno zmečkati, stlačiti: speštati grozdje, sadje / speštati modrasu glavo speštán a o: speštane hruške; speštana trava …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • stečkáti — ám dov. (á ȃ) nar. zmečkati: stečkati krompir; tako je bil jezen nanj, da bi ga stečkal …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • tolkáča — e [u̯k] ž (á) tolkač: zmečkati krompir s tolkačo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zažmíkati — am dov. (ȋ) 1. redko dati kratke, tleskajoče glasove: razmočena zemlja je zažmikala pod nogami; brezoseb. v čevljih mu je zažmikalo 2. nar. vzhodno zmečkati, stlačiti: zažmikati peso in krompir za prašiče …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zdrózgati — am in zdrozgáti ám dov. (ọ̑; á ȃ) agr. zmečkati, zmleti sadje, zlasti grozdje: zdrozgati grozdje zdrózgan a o: zdrozgane slive ∙ nar. jesti zdrozgan krompir zmečkan, pretlačen …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • zdrúzgati — am dov. (ȗ) star. zmečkati, zdrobiti: zdruzgati kamen; zdruzgati sadje zdrúzgan a o: zdruzgan krompir …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.