amónijev

-a -o prid. (ọ́) nanašajoč se na amonij: amonijev nitrat, sulfat; amonijeve soli

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • amonijev — amònijev prid. DEFINICIJA koji pripada amoniju SINTAGMA amonijev hidroksid NH4OH, amonijeva baza, nastaje uvođenjem amonijaka u vodu; amonijev nitrat NH4NO3, amonijska salitra; upotrebljava se, pomiješan sa snijegom, kao sredstvo za hlađenje, kao …   Hrvatski jezični portal

  • salmijak — sàlmijak m <N mn aci> DEFINICIJA kem. 1. amonijev klorid; armenska sol, nišador 2. salmijakova žesta, vodena otopina amonijaka, upotrebljava se u proizvodnji boja i kao lijek ETIMOLOGIJA tal. sale: sol + v. {{(a)m (on)ijak>> …   Hrvatski jezični portal

  • amonal — amònāl m <G amonála> DEFINICIJA kem. eksplozivna smjesa; sadrži amonijev nitrat, aluminij u prahu i trinitrotoluen ili neki drugi eksploziv, upotrebljava se uglavnom u vojne svrhe ETIMOLOGIJA v. amonij …   Hrvatski jezični portal

  • bíkarbonát — a m (ȋ ȃ) kem. kisla sol ogljikove kisline; hidrogenkarbonat: amonijev, kalcijev bikarbonat; natrijev bikarbonat …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • hidroksíd — a m (ȋ) kem. spojina kovine s hidroksilno skupino: barijev, natrijev hidroksid / amonijev hidroksid vodna raztopina amoniaka …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kamniktít — a m (ȋ) kem. varnostno razstrelivo, katerega glavna sestavina je amonijev nitrat: uporaba kamniktita v rudnikih in kamnolomih …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nitrát — a m (ȃ) kem. sol dušikove kisline ali njen ester: amonijev, natrijev nitrat; nitrat celuloze …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nitrít — a m (ȋ) kem. sol solitraste kisline ali njen ester: amonijev, natrijev nitrit …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sulfát — a m (ȃ) kem. sol žveplove kisline: uporaba sulfatov za belila, gnojila, škropiva / amonijev, bakrov, kalcijev sulfat …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.