anestétik

-a m (ẹ́) med. sredstvo za anestezijo: vbrizgati anestetik

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • anestetik — anestètik m <N mn ici> DEFINICIJA farm. sredstvo koje uzrokuje neosjetljivost na mjestu primjene ili u cijelom tijelu [dati/uzeti anestetik] ETIMOLOGIJA vidi anestezija …   Hrvatski jezični portal

  • anestètik — m 〈N mn ici〉 farm. sredstvo koje uzrokuje neosjetljivost na mjestu primjene ili u cijelom tijelu [dati/uzeti ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • anestèzija — anestèzij|a ž 1. {{001f}}fiziol. neosjetljivost ili inducirani gubitak osjeta, posebice osjeta bola radi obavljanja kakva zahvata ili operacije [lokalna/opća ∼a] 2. {{001f}}meton. razg. anestetik [dati/dobiti ∼u] 3. {{001f}}pat. odsutnost svih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kokàīn — m 〈G kokaína〉 farm. alkaloid lišća biljke koke, u medicini se koristi kao anestetik; zloupotrebljava se kao droga [ušmrkivati ∼] ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prokain — prokàīn m <G prokaína> DEFINICIJA farm. organska baza C13H20O2N2 u obliku hidroklorida, lokalni anestetik kratkotrajnog djelovanja; novokain ETIMOLOGIJA pro 2 + v. {{(ko)kain>> …   Hrvatski jezični portal

  • lidokain — lidokàīn m <G lidokaína> DEFINICIJA farm. lokalni anestetik ETIMOLOGIJA v. {{(acetani)lid>> + v. {{(ko)kain>> …   Hrvatski jezični portal

  • oksidul — oksìdul m DEFINICIJA 1. kem. niži oksid, oksid s manjim udjelom kisika, suboksid 2. farm. skraćeni naziv za dušikov oksidul, didušikov oksid, najstariji anestetik i moćan analgetik; rajski plin ETIMOLOGIJA njem. Oxydul ≃ oksi + grč. douleía:… …   Hrvatski jezični portal

  • kokain — kokàīn m <G kokaína> DEFINICIJA farm. alkaloid lišća biljke koke, u medicini se koristi kao anestetik, zloupotrebljava se kao droga [ušmrkivati kokain] ETIMOLOGIJA njem. Kokain ≃ v. koka + in …   Hrvatski jezični portal

  • halotan — hȁlotan m DEFINICIJA farm. nezapaljiva, hlapljiva tekućina, slatkasta okusa; anestetik ETIMOLOGIJA v. halon …   Hrvatski jezični portal

  • anestezija — anestèzija ž DEFINICIJA 1. fiziol. neosjetljivost ili inducirani gubitak osjeta, posebice osjeta bola radi obavljanja kakva zahvata ili operacije [lokalna/opća anestezija] 2. meton. razg. anestetik [dati/dobiti anesteziju] 3. pat. odsutnost svih… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.