angléščina

-e ž (ẹ̑) angleški jezik: pasivno obvlada angleščino; prevajati iz angleščine; ameriška angleščina / drugo uro bomo imeli angleščino pouk tega jezika

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • Liste Des Noms Des Langues Officielles De L'Union Européenne Dans Les Différentes Langues Officielles — ISO 639 1 allemand anglais bulgare danois espagnol estonien finnois français grec hongrois irlandais italien de …   Wikipédia en Français

  • Liste des noms des langues officielles de l'Union européenne dans les différentes langues officielles — ISO 639 1 allemand anglais bulgare danois espagnol estonien finnois français grec hongrois irlandais italien de Deutsch …   Wikipédia en Français

  • amerikánščina — e ž (ȃ) nav. slabš. ameriška angleščina: kot Anglež ni prenesel njegove amerikanščine; v filmu govorijo čisto amerikanščino / stric Janez je govoril čudno amerikanščino materinščino s primesmi ameriške angleščine // pog. amerikanizem: navdušuje… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • médij — a m (ẹ) 1. kdor je, bo hipnotiziran: izbrati medija iz občinstva; uspavati medija // v okultizmu kdor je v transu primeren za posredovanje med resničnostjo in svetom duhov: medij v transu / biti dober medij 2. knjiž. snov, sredstvo, zlasti kot… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • naglàs — ása m (ȁ á) 1. lingv. izstopanje glasu po jakosti ali tonu nasproti soseščini: naglas je na zadnjem zlogu; naglas se v rodilniku premakne; mesto naglasa / premični, stalni naglas / besedni naglas; stavčni naglas stavčni poudarek ♦ lingv.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • perfékten — tna o prid. (ẹ̑) pog. popoln, dovršen: ima perfektno postavo / njegova angleščina je perfektna // odličen, zelo dober: gledal sem perfekten film / on je perfekten mehanik perféktno prisl.: perfektno poje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • razpòn — ôna m (ȍ ó) 1. razdalja med skrajnima točkama česa: izmeriti, oceniti razpon; to letalo ima majhen razpon kril; velik razpon; razpon rogovja pri govedu / peruti tega ptiča imajo en meter razpona 2. navadno s prilastkom razsežnost a) glede na… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • regíster — tra m (í) 1. uradni seznam, ki daje vpisanemu določen pravni položaj, pravice: izbrisati iz registra; vpisati v register / ladijski, letalski register; register avtomobilov; register gospodarskih organizacij 2. uradni seznam z določenimi podatki …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • šépast — a o prid. (ẹ) 1. ki zaradi krajše ali bolne noge nenormalno hodi: šepast človek; bil je šepast in grbast / šepast konj / šepasta noga 2. ekspr. ki nima enako dolgih nog: šepast stol; omara je že stara in šepasta // ki ima kako pomanjkljivost… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • túj — a e prid. (ȗ ú) 1. ki je last drugega, ne osebka: zaleteti se s tujim, ne svojim avtomobilom; piti za tuj denar; del ograje stoji na tujem svetu // ki pripada drugemu, ne osebku: sesti na tuj sedež / odpreti tuje pismo / posegati v tuje pravice… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.