angléški

-a -o prid. (ẹ̑) nanašajoč se na Angleže ali Anglijo: angleški jezik; angleška literatura / angleški film; angleški utežni sistem; pokrajino je zasedla angleško-ameriška armada / angleški valček počasen ples v tričetrtinskem taktu; v nekaterih podjetjih so uvedli angleško soboto dela prosto soboto; angleška trava nizka, gosto rastoča trava za gojene trate; angleško stranišče stranišče na izplakovanje s tekočo vodoadm. angleška oblika poslovnih pisem oblika, pri kateri je vsaka vrstica enako oddaljena od levega roba; fiz. angleški palec ali angleška cola dolžinska mera, 2,54 cm; gastr. angleški zajtrk zajtrk z mesno ali jajčno jedjo in toplo pijačo; les. angleški predal predal z nižjo sprednjo stranico; med. angleška bolezen rahitis; muz. angleški rog altovska oboa; vet. angleški konj križanec angleškega polnokrvnega konja z lahkim konjem katerekoli pasme; vrtn. angleški park park, urejen tako, da ohranja naravni videz pokrajine angléško prisl.: govoriti (po) angleško; angleško rdeča barva rjavo rdeča

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • Frančiška Trobevšek Drobnak — (born December 29, 1953) is a Slovene linguist and lecturer. She is a professor of English Historical Grammar at the University of Ljubljana.Trobevšek received her PhD in linguistics from the University of Ljubljana in 1991. Currently she is a… …   Wikipedia

  • angléščina — e ž (ẹ̑) angleški jezik: pasivno obvlada angleščino; prevajati iz angleščine; ameriška angleščina / drugo uro bomo imeli angleščino pouk tega jezika …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • anglofób — a m (ọ̑) kdor je nasproten angleški politiki ali kulturi: zagrizen anglofob …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • búldog — a m (ȗ) manjši, čokat hišni pes z nizkimi, široko razmaknjenimi nogami in širokim gobcem: čistokrven buldog; renči kot buldog / angleški buldog z belo dlako // nizko buldogu podoben človek: tisti buldog pri sosednji mizi jo je neprestano… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • chartíst — tudi čartíst a [čar ] m (ȋ) zgod. pristaš chartizma: angleški chartisti …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • dandy — ja [dêndi in déndi] m (ȇ; ẹ̑) knjiž. v oblačenju in vedenju pretirano eleganten moški: angleški dandyji; nadut dandy …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • deíst — a m (ȋ) pristaš deizma: bil je prosvetljenec in deist; angleški deisti …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • generálštáb — a m (ȃ ȃ) voj. glavni vodstveni organ vrhovnega poveljnika: angleški generalštab …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • gêntleman — a [džentlmen] m (ȇ) moški plemenitih lastnosti in uglajenega vedenja: biti gentleman; angleški gentleman; ravnal je kot pravi gentleman …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • gvinéja — e ž (ẹ̑) 1. num. angleški zlatnik z vrednostjo enaindvajsetih šilingov, kovan od 17. do 19. stoletja: ima še nekaj gvinej 2. v angleškem okolju enaindvajset šilingov: zasluži po dve gvineji na dan …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.