družíti

in drúžiti -im, tudi drúžiti -im nedov. (ȋ ú ū; ū ȗ) 1. notranje, čustveno povezovati: skupni napori jih trdno družijo; druži jih iskreno prijateljstvo // povzročati, da si je kaj kakorkoli podobno, sorodno: vse te obraze družijo neke skupne poteze 2. redko sestavljati, združevati: sestavine otrokove prehrane družimo po zdravnikovem navodilu / oba vidika se organsko družita v eno; cesarska krona je družila mnoge samostojne pokrajine povezovala v celoto 3. knjiž. imeti, vsebovati obenem; združevati: kritika mora družiti pravičnost in ostrino; to dekle druži dobroto z izobraženostjo; v njegovem značaju se je družila nežnost z resnobo družíti se in drúžiti se, tudi drúžiti se 1. biti rad in večkrat skupaj s kom: zanima ga, kam hodiš in s kom se družiš; branila mu je družiti se s komerkoli / naši sosedje se ne družijo radi niso družabnipreg. enako se z enakim druži ljudje podobnih ali enakih lastnosti, nazorov so radi skupaj, se dobro razumejo 2. redko ujemati se, skladati se: ti dve barvi se lepo družita

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • drúžiti se — nesvrš. 〈prez. drȗžīm se, pril. sad. žēći se, gl. im. žēnje〉 biti često u društvu s kim …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • družiti — drúžiti se nesvrš. <prez. drȗžīm se, pril. sad. žēći se, gl. im. žēnje> DEFINICIJA biti često u društvu s kim ETIMOLOGIJA vidi drug …   Hrvatski jezični portal

  • páriti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. pȃrīm (se), pril. sad. rēći (se), gl. im. rēnje〉 1. {{001f}}(koga, što) sparivati, sastavljati u par radi zajedničkog posla, djelovanja 2. {{001f}}(se) biol. spajati se (o mužjaku i ženki) radi oplodnje 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pariti — páriti nesvrš. <prez. pȃrīm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje> DEFINICIJA 1. (koga, što) sparivati, sastavljati u par radi zajedničkog posla, djelovanja 2. (se) biol. spajati se (o mužjaku i ženki) radi oplodnje 3. (s kim) lokal. razg.… …   Hrvatski jezični portal

  • hı̏pi — hı̏pi1 m 〈G ja〉 1. {{001f}}pov. sociol. pripadnik masovnog pokreta mladih s kraja 1960 ih; odbacuje ustaljene društvene norme, suprotstavlja se militarizmu (prvenstveno američkom vojnom angažmanu u Vijetnamu), nekonvencionalna izgleda (obvezatna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jarániti — (se) nesvrš. 〈prez. jàrānīm (se), pril. sad. nēći (se), gl. im. anjēnje〉 1. {{001f}}prijateljevati, družiti se 2. {{001f}}voljeti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȕhati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), prid. trp. k‹hān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}u posudi s proključalom vodom pripremati hranu [∼ jaje] b. {{001f}}pripremati jelo [∼ ručak] c. {{001f}}ključati, vreti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prèkinuti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prèkinēm (se), pril. pr. ūvši (se), imp. prèkini (se), prid. trp. prèkinūt〉 1. {{001f}}a. {{001f}}(što) naglim pokretom ruku u oprečnim smjerovima raskinuti [∼ konopac; ∼ konac] b. {{001f}}(što) pren. naglo zaustaviti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razdrúžiti se — svrš. 〈prez. ràzdrūžīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. ràzdrūžen〉 1. {{001f}}prestati se družiti s kim; razići se 2. {{001f}}prekinuti poslovnu, ekonomsku, političku i sl. vezu, ne biti više udružen, prekinuti udruženost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • spànđati — (se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. rad. spànđao se〉 žarg. sprijateljiti se, družiti se s kim (u cilju traćenja vremena, odnosno s kakvom nemoralnom ili kriminalnom svrhom) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.