karakterístika

-e ž (í) 1. prikaz, predstavitev tega, kar označuje, loči a) človeka kot posameznika zlasti v odnosu do ljudi, okolja; oznaka, opredelitev: avtorjeva karakteristika glavnega junaka / napravil je dobro karakteristiko njegovega notranjega življenja / publ. ne more si lastiti karakteristike, da je realist b) kaj od drugega v okviru iste vrste: karakteristika dobe; uspela karakteristika resničnosti / združevanje otežuje obrtniška karakteristika naše industrije // publ., navadno v povedni rabi posebnost, značilnost: smeh je njena glavna karakteristika; ugotoviti, v čem je osnovna karakteristika oblasti / poudariti nekaj pozitivnih karakteristik kongresa 2. dokument, pismena izjava o delu, družbenopolitični dejavnosti, obnašanju koga; ocena, mnenje: dati, napisati karakteristiko; oddati prošnjo, karakteristiko in spričevala / žarg. imeti dobro karakteristiko 3. nav. mn., teh., navadno s prilastkom kar označuje kaj glede na delovno zmogljivost, učinkovitost, uporabnost: fizikalne, mehanične in kemične karakteristike lesne surovine; vozne karakteristike vozila / kupiti elektromotor z ustreznimi karakteristikami 4. teh. krivulja, ki kaže odvisnost ene veličine od druge, značilna krivulja: narisati karakteristiko; položna karakteristika / karakteristika elektronke krivulja, ki kaže odvisnost toka pri eni elektrodi od napetosti druge elektrode v elektronki; karakteristika motorja krivulja, ki kaže odvisnost navora od vrtilne hitrostimat. karakteristika logaritma celoštevilski del logaritma

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • karakteristika — karakterìstika ž <D L ici> DEFINICIJA 1. bitna oznaka, bitno svojstvo čega; obilježje, svojstvo, značajka 2. izjava ili pisani oblik mišljenja o čijoj stručnoj, javnoj djelatnosti ili političkoj podobnosti [pisati karakteristiku] 3. mat. a …   Hrvatski jezični portal

  • karakterìstika — karakterìstik|a ž 〈D L ici〉 1. {{001f}}bitna oznaka, bitno svojstvo čega; značajka, obilježje, svojstvo 2. {{001f}}izjava ili pisani oblik mišljenja o čijoj stručnoj, javnoj djelatnosti ili političkoj podobnosti [pisati ∼u] 3. {{001f}}mat. a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • karakteristika — s ( n, karakteristikor) MATEM …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • NIN Prize — The NIN Prize (Нинова награда, Ninova nagrada) is a Serbian literary award established in 1954[1] by NIN magazine and is an given annually for the best newly published novel in Serbian literature (previously Yugoslav literature). The award is… …   Wikipedia

  • РАДИЧ — 1 . (Radic), Анте (11.VII.1868 10.II.1919) хорв. обществ. и политич. деятель, этнограф, социолог. Вместе с братом С. Радичем основатель Хорв. нар. крест. партии (1904), выражавшей интересы зажиточного крестьянства, ее идеолог. С 1900 издавал газ …   Советская историческая энциклопедия

  • Prix NIN — Le prix NIN (en serbe : НИН ова награда et NIN ova nagrada) est un prix littéraire qui a été créé en 1954 par le magazine NIN. Il était autrefois attribué à un représentant majeur de la littérature yougoslave ; il récompense désormais… …   Wikipédia en Français

  • Suédois en Finlande — En jaune les régions habitées par les suédophones. Le suédois est l une des deux langues officielles de la Finlande. Il est parlé comme langue maternelle par 5,6 % de la population en Finlande continentale. Il est également la langue… …   Wikipédia en Français

  • Aliyá desde la Unión Soviética en los años '70 — Visado soviético de salida tipo 2. Se les concedió a los que recibieron permiso para salir de la URSS para siempre. No todos los ciudadanos podían recibir estos visados En la década de 1970 una hubo una gran ola de inmigración de judíos desde la… …   Wikipedia Español

  • astèničan — astènič|an prid. 〈odr. čnī〉 koji boluje od astenije; suhonjav, slab ∆ {{001f}}∼na konstitucija antrop. skup tipičnih karakteristika ljudi visokog rasta (relativno uzak i dugačak prsni koš, dugački i tanki udovi, usko lice, tanak nos, mala glava i …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dominànta — ž 〈G mn nātā/ ī〉 1. {{001f}}glazb. a. {{001f}}peti stupanj dijatonske ljestvice, u durskoj i molskoj ljestvici, uz toniku, harmonijski najvažniji stupanj b. {{001f}}pov. u starocrkvenim načinima (do 1600) najvažniji ton oko kojeg se kreće… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.