kúhinja

-e ž (ú) 1. prostor, v katerem se pripravlja hrana: gospodinja je bila v kuhinji; svetla, velika kuhinja / bivalna kuhinja ki vključuje jedilni prostor; kuhinja z jedilnim kotom / čajna kuhinja soba za pripravljanje toplih pijač in malic v bolnicah in zavodih; pren., slabš. politična kuhinja // pohištvo za ta prostor: kupil je sodobno kuhinjo; kuhinje in spalnice / švedska kuhinja funkcionalno oblikovani in razporejeni kuhinjski elementi 2. navadno s prilastkom hrana, jedi, pripravljene na določen način: pri njih imajo dobro kuhinjo; rad ima izbrano kuhinjo / domača kuhinja mu dobro de doma pripravljena hrana; francoska in kitajska kuhinja; v hotelu imajo priznano mednarodno kuhinjo hrano, jedi, značilne za različne narode, dežele // ekspr. kuhanje, kuha: ves dan se ukvarja s kuhinjo 3. navadno s prilastkom organizirano prehranjevanje določene skupine ljudi: tovarna ima svojo kuhinjo / hotel z lastno kuhinjo / delavska, javna, šolska kuhinja / mlečna kuhinja v kateri se pripravlja in servira malica, navadno iz mlečnih izdelkov / šef kuhinje ◊ agr. svinjska kuhinja manjši prostor ob svinjaku, v katerem se pripravlja hrana za prašiče; etn. črna kuhinja v kateri dim ni speljan skozi dimnik; voj. poljska kuhinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • kuhinja — kȕhinja ž DEFINICIJA 1. prostorija u stanu, gostionici itd. gdje se priređuje jelo [čajna kuhinja] 2. način priređivanja jela [vegetarijanska kuhinja; dalmatinska kuhinja] 3. pren. razg. pripremanje čega skrivenog, izvođenje prevare ili podvale… …   Hrvatski jezični portal

  • veš-kuhinja — vȅš kȕhinja ž DEFINICIJA zast., v. vešernica …   Hrvatski jezični portal

  • Nikšićko Beer — ( Nikšićko Pivo ) is the favourite and unique national lager beer produced since 1896 in the Trebjesa Brewery in Nikšić, Montenegro. It is made from barley, hard mountain water and bitter and aromatic hop. They serve it cooled at the temperature… …   Wikipedia

  • Krstač — is an ancient variety of grape that is indigenous for Montenegro. A high quality dry white wine is made of it. The wine is extremely rich, of harmonious bouquet and of light yellow color with 12.5% alcohol. [… …   Wikipedia

  • dímen — mna o prid. (ȋ) nanašajoč se na dim: dimni kanal; dimna cev, odprtina; dimne naprave / proti nebu se valijo dimni oblaki / filtriranje dimnih plinov / knjiž. hiš ni bilo mogoče razločiti v dimni dalji zamegljeni, motni ◊ agr. dimni generator… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kȍntinentālan — kȍntinentāl|an prid. 〈odr. lnī〉 koji se nalazi na kontinentu, koji je svojstven kontinentu; suhozemni, kopneni ∆ {{001f}}∼na klima geogr. klima svojstvena kontinentu: vruća ljeta i hladne zime s velikim godišnjim i dnevnim rasponima temperature… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čȃjnī — čȃjn|ī prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na čaj 2. {{001f}}koji se jede ili poslužuje uz čaj ∆ {{001f}}∼a kuhinja manja ili mala kuhinja koja nije predviđena za sjedenje i uzimanje obroka; ∼i maslac malo pakovanje maslaca koje se poslužuje u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kulinarstvo — kulinárstvo sr DEFINICIJA vještina pripravljanja hrane, kuharsko umijeće koje se koristi iskustvima raznih kuhinja; kuharstvo ETIMOLOGIJA lat. culinarius: kuhinjski ≃ culina: kuhinja …   Hrvatski jezični portal

  • kontinentalan — kȍntinentālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA koji se nalazi na kontinentu, koji je svojstven kontinentu; kopneni, suhozemni SINTAGMA kontinentalna blokada pov. zabrana pristajanja brodova i uvoza engleskih proizvoda što je europskim zemljama… …   Hrvatski jezični portal

  • čajni — čȃjnī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na čaj 2. koji se jede ili poslužuje uz čaj SINTAGMA čajna kuhinja manja ili mala kuhinja koja nije predviđena za sjedenje i uzimanje obroka; čajni maslac malo pakovanje maslaca koje se poslužuje u… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.