logarítem

-tma m (í) mat. količina, ki jo določujeta numerus in logaritemska osnova: izračunati, poiskati logaritem / naravni ali Neperjev logaritem z osnovo e; navadni ali Briggsov logaritem z osnovo 10; karakteristika logaritma celoštevilski del logaritma; osnova ali baza logaritma število, ki je osnova logaritemskega sistema // mn., žarg. logaritemske tablice, logaritmovnik: posodi mi logaritme

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • Bríggsov — a o [brigsov] prid. (ȋ) mat., v zvezi Briggsov logaritem logaritem z osnovo 10 …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • naráven — vna o prid., narávnejši (á) 1. nanašajoč se na naravo: a) naravni pojavi, zakoni; delovanje naravnih sil / naravne lepote dežele; naravne zanimivosti / naravni park večji del narave z znamenitostmi, ki imajo izjemen narodni, kulturni pomen;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • naváden — dna o prid., navádnejši (ȃ) 1. ki se zaradi pogostnosti pojavljanja ne razlikuje od stvari svoje vrste: na cesti je to navaden pojav, prizor; to je bilo njegovo navadno opravilo / premakniti kaj iz navadne lege / ekspr. otroku so dali zelo… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Néperjev — a o prid. (ẹ̑) mat., v zvezi Neperjev logaritem logaritem z logaritemsko osnovo e …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • logarítemski — a o [tǝm] prid. (í) nanašajoč se na logaritem: logaritemsko računanje / logaritemska enačba enačba, v kateri nastopa neznanka v logaritmandu; logaritemska funkcija funkcija, v kateri nastopa spremenljivka v logaritmandu; logaritemska baza, osnova …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • logaritmírati — am nedov. in dov. (ȋ) mat. računati logaritem: dijak že zna logaritmirati; logaritmirati število …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pétmésten — tna o prid. (ẹ̑ ẹ̑) mat. ki sestoji iz petih mest: petmestno število / petmestni logaritem …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • račúnati — am nedov. (ȗ) 1. opravljati računske operacije: zna brati in računati; hitro, počasi računati / računati hitrost, površino; računa, koliko denarja mu bo ostalo / računati na pamet, na prste, z računalnikom ♦ mat. računati koren, logaritem;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.