afékcija

-e ž (ẹ́) knjiž. telesno ali duševno vzdraženje: ljubezen mu je samo telesna afekcija / slušna afekcija ◊ med. kožna afekcija kožno obolenje

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • afekcija — afèkcija ž DEFINICIJA 1. v. afekt 2. osjećaj prema drugome ili za drugoga; simpatija, sklonost 3. fon. svaka glasovna promjena izvršena po fonetskom zakonu ETIMOLOGIJA lat. affectio: djelovanje ← afficere: djelovati …   Hrvatski jezični portal

  • afekt — àfekt m <G mn kātā> DEFINICIJA psih. snažno uzbuđenje praćeno promjenama u optoku krvi, napetosti mišića, izlučivanju žlijezda itd. (ob. srdžba, bijes) [pasti u afekt]; afekcija FRAZEOLOGIJA u afektu naglo, nekontrolirano, u bijesu… …   Hrvatski jezični portal

  • afektivitet — afektivìtēt m <G afektivitéta> DEFINICIJA 1. psih. područje afekata 2. sposobnost izražavanja emocija ETIMOLOGIJA vidi afekcija …   Hrvatski jezični portal

  • afektivnost — afektívnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. sveukupan raspon čuvstvenih doživljaja 2. svojstvo pojedinca da na sve nove situacije snažno čuvstveno reagira 3. sociol. prevladavajuće čuvstveno raspoloženje u grupi ljudi [jezična… …   Hrvatski jezični portal

  • afektivan — ȁfektīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji je uvjetovan afektima [afektivna psihoza; afektivni labilitet; afektivni govor]; čuvstven, osjećajan, uzbuđen, uzrujan ETIMOLOGIJA vidi afekcija …   Hrvatski jezični portal

  • afektuozan — ȁfektuōzan prid. <odr. znī> DEFINICIJA rij. knjiš. koji je srdačan; ljubazan, prijazan ETIMOLOGIJA vidi afekcija …   Hrvatski jezični portal

  • afekcijski — afèkcijskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na afekciju ETIMOLOGIJA vidi afekcija …   Hrvatski jezični portal

  • afekatski — àfekatskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na afekt ETIMOLOGIJA vidi afekcija …   Hrvatski jezični portal

  • afekciozan — ȁfekciōzan prid. <odr. znī> DEFINICIJA koji ima svojstva afekcije SINTAGMA afekciozna vrijednost term. vrijednost nekog predmeta za ljubitelja, skupljača ili onoga kojemu znači posebnu uspomenu i sl., opr. objektivna, realna tržišna… …   Hrvatski jezični portal

  • cerebralni — cȅrebrālnī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na mozak, koji pripada mozgu [cerebralna paraliza]; mozgovni, moždani 2. koji se odnosi na misao, na intelekt [[i]»Svaku misao prati neki cerebralni pokret«[/i]]; intelektualni, misaoni SINTAGMA… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.