aglomerácija

-e ž (á) 1. kopičenje, strnjevanje, združevanje: industrijska aglomeracija; aglomeracija visoko kvalificiranih delavcev v podjetju; aglomeracija prebivalstva 2. urb. naselbinska enota: zasnovati aglomeracijo turističnih objektov; vas ni več homogena socialna aglomeracija; prebivalstvo v mestnih aglomeracijah ◊ metal. obrat za pripravljanje rude

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • aglomeracija — aglomerácija ž DEFINICIJA 1. cjelina dobivena nakupljanjem, gomilanjem ili naseljavanjem [gradska aglomeracija] 2. min. zbijanje sitnih ruda u komade 3. kem. okrupnjivanje sitnozrnatog i praškastog materijala, usp. sinteriranje ETIMOLOGIJA lat.… …   Hrvatski jezični portal

  • aglomerácija — ž 1. {{001f}}cjelina dobivena nakupljanjem, gomilanjem ili naseljavanjem [gradska ∼] 2. {{001f}}min. zbijanje sitnih ruda u komade 3. {{001f}}kem. okrupnjivanje sitnozrnatog i praškastog materijala ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aglomeracija — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Organizmų, kuriems būdinga bendra gyvensena, grupė, pvz., vandens telkiniuose susidaro planktoninių ir bentosinių dumblių aglomeracijos. atitikmenys: angl. agglomeration vok. Agglomeration, f… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Agglomeration — aglomeracija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Organizmų, kuriems būdinga bendra gyvensena, grupė, pvz., vandens telkiniuose susidaro planktoninių ir bentosinių dumblių aglomeracijos. atitikmenys: angl. agglomeration vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • aгломерация — aglomeracija statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Organizmų, kuriems būdinga bendra gyvensena, grupė, pvz., vandens telkiniuose susidaro planktoninių ir bentosinių dumblių aglomeracijos. atitikmenys: angl. agglomeration vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • АГЛОМЕРАЦИЯ — в градостроительстве компактное скопление населённых пунктов, объединённых в одно целое хозяйственными, трудовыми и культурными связями (Болгарский язык; Български) агломерация (Чешский язык; Čeština) aglomerace (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

  • sinteriranje — sinterírānje sr DEFINICIJA kem. okrupnjavanje sitnozrnatih tvari u čvrstu poroznu masu grijanjem bez taljenja, usp. aglomeracija (3) ETIMOLOGIJA njem. Sintern …   Hrvatski jezični portal

  • aglomerat — aglomèrāt m <G aglomeráta> DEFINICIJA više raznovrsnih tvari, pojedinosti ili slojeva ili prepoznatljivih dijelova nagomilanih u jedno [aglomerat jezika]; nakupina ETIMOLOGIJA vidi aglomeracija …   Hrvatski jezični portal

  • aglomerirati — aglomerírati (što, se) dv. <prez. aglomèrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA oblikovati se u zrno, u grudu ili u stijenu i sl. (o tvarima), nakupiti se, (na)gomilati se ETIMOLOGIJA vidi aglomeracija …   Hrvatski jezični portal

  • aglomerativan — ȁglomeratīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji ima svojstva aglomerata SINTAGMA aglomerativni jezici polisintetski jezici ETIMOLOGIJA vidi aglomeracija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.