aglutinácija

-e ž (á) 1. med. sprijemanje, zlepljanje: krvna aglutinacija; aglutinacija celic 2. lingv. tvorba besed z dodajanjem samostojnih pripon

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • aglutinacija — aglutinácija ž DEFINICIJA 1. sljepljivanje, skupljanje tvari [aglutinacija brašna] 2. fiziol. pojava skupljanja, zgrušavanja ili sljepljivanja pojedinačnih stanica prouzročena reakcijom antigen antitijelo [aglutinacija krvi; aglutinacija… …   Hrvatski jezični portal

  • aglutinativan — ȁglutinatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji ima svojstva aglutinacije SINTAGMA aglutinativni jezici lingv. jezici u kojima se oblici riječi tvore pripajanjem afiksa (npr. turski, mađarski) ETIMOLOGIJA vidi aglutinacija …   Hrvatski jezični portal

  • aglutinini — aglutiníni m mn <N aglutìnīn, G aglutinína> DEFINICIJA protutijela koja mogu sljepljivati antigenske čestice ETIMOLOGIJA vidi aglutinacija …   Hrvatski jezični portal

  • aglutinogen — ȁglutinogēn m <G aglutinogéna> DEFINICIJA tvar koja uzrokuje aglutinaciju ETIMOLOGIJA vidi aglutinacija …   Hrvatski jezični portal

  • aglutinativnost — aglutinatívnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je aglutinativno ETIMOLOGIJA vidi aglutinacija …   Hrvatski jezični portal

  • aglutinirati — aglutinírati dv. <prez. aglutìnīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA skupiti/skupljati se, slijepiti/sljepljivati ETIMOLOGIJA vidi aglutinacija …   Hrvatski jezični portal

  • hemaglutinin — hemaglutìnīn m <G hemaglutinína> DEFINICIJA biol. aglutinin koji reagira na crvena krvna zrnca koja se potom zgrušavaju ETIMOLOGIJA hema + v. aglutinacija, aglutinin …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.