obrtníški

-a -o prid. (ȋ) nanašajoč se na obrtnike ali obrt: obrtniška dejavnost, proizvodnja, storitev; obrtniška dela / obrtniški izdelki / obrtniška delavnica; obrtniško podjetje / slabš. obrtniška miselnost / obrtniška stran pisanja obrtníško prisl.: obrtniško izdelano orodje

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • detìč — íča tudi détič a m (ȉ í; ẹ̄) 1. zastar. deček, fantek: kipci zlatih detičev stojijo na ličnih podstavkih 2. nar. vzhodno (obrtniški) pomočnik: zidarski detič …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • métierski — tudi metjejski a o [metjéjs ] prid. (ẹ̑) publ. tehničen, obrtniški: odpraviti métierske spodrsljaje; idejne, estetske in métierske kvalitete filma / to je métiersko diletantstvo métiersko tudi metjejsko prisl.: to je tudi métiersko popolnoma… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • naraščáj — a m (ȃ) 1. knjiž. živalski potomci, mladiči: vzgojiti zdrav naraščaj; skrb za naraščaj / pasji naraščaj; plemenski naraščaj 2. šalj. otroci: ves dan se je podil z naraščajem po travniku ∙ ekspr. spet pričakuje naraščaj otroka 3. navadno s… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • proletariát — a m (ȃ) 1. v kapitalizmu delavski razred: izkoriščati, organizirati proletariat; razredni boj med proletariatom in buržoazijo / industrijski, kmečki, obrtniški proletariat; mestni, vaški proletariat ♦ polit. diktatura proletariata oblika… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vándrovec — vca m (ā) nižje pog. 1. popotnik: sprejeti vandrovca; biti večni vandrovec 2. kdor opravlja svoje delo, službo tako, da se premika iz kraja v kraj: vandrovca sta igrala na harmoniko / obrtniški vandrovec potujoči obrtnik …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.