plástičen

-čna -o prid. (á) 1. ki je iz plastične mase: plastičen lonček, plašč, žleb; izdelovati plastične stole; plastična kupola, obloga, vrečka / plastična masa / plastična skakalnica skakalnica, pokrita s plastično maso 2. ki se da gnesti, oblikovati: plastična glina; ta snov je zelo plastična 3. ki ima izrazite, vidne oblike: plastična podoba; figure na njegovih slikah so zelo plastične / plastičen relief / ekspr. ugaja mu njeno plastično telo // poln izrazitih, značilnih potez: piše v zelo nazornem, plastičnem jeziku; ima plastično izražanje / osebe v tej drami so zelo plastične ● plastična kirurgija kirurgija, ki se ukvarja z operativnim obnavljanjem poškodovanih, iznakaženih tkiv ali delov telesa; plastična operacija operacija, z namenom operativno obnoviti poškodovano, iznakaženo tkivo ali del telesafiz. plastična deformacija trajna sprememba oblike predmeta, ko so nanj že prenehale delovati sile, ki so jo povzročale; um. plastični slog; voj. plastično razstrelivo razstrelivo, ki se da gnesti in potrebuje za aktiviranje detonator plástično prisl.: zna plastično oblikovati svoje kipe in postave na slikah; plastično opisovati, pripovedovati

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • PLASTICE — Graece Πλαςτικὴ, Ars fingendi ex argilla, gypso, cera, aliave materia: unde similit udine petitâ de mollibus ac cereis puerorum ingeniis, Horatius, l. 2. Epist. 2. v. 8. Argillâ quidvis imitaberis udâ. A Galeno, una cum Graphice seu Picturâ,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PASITELES — sculptor egregius in Graecia natus, et civitate Romanâ donatus, Plasticen matrem statuariae, sculpturaeque et caelaturae esse dixit, et cum esset in omnibus his summus, nihil unquam fecit, antequam finxit, Plin. l. 35. c. 12 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ROECUS — I. ROECUS Hesychio, Rycus Suidae, nomen Regis, qui dedit proverbio origninem, Ῥοίκου κριθοπομπία, vide Salmas. Not. ad Iul. Capitolin. in Antonino Pio, c. 9. Melius Rhoecus et Rhycus. Vide quoque supra Rhaemetalces. II. ROECUS vel potius Rhoecus… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SCULPTURA — ars est repraesentandi res, seu faciendi imagines in ligno prominentes; Quemadmodum Statuaria idem praestat in lapide et metallo: Plastice, in argilla, et gypso. Cum contra Caelatura in ligno, lapide metallove, imagines faciat cavas, ut in… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • kípen — pna o prid. (ȋ) zastar. plastičen: kipna podoba …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kipovít — a o prid. (ȋ) zastar. plastičen: kipoviti liki …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • nèplástičen — čna o prid. (ȅ á) knjiž. ki ni plastičen, ni nazoren: neplastični filmski liki; neplastično predstavljanje življenja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • osénčiti — im dov. (ẹ ẹ̑) 1. z uporabo različnih, navadno temnejših tonov iste barvne osnove doseči plastičen videz predmeta: osenčiti neosvetljene ploskve; z zamahom čopiča je osenčil drevo 2. v zvezi z oči, veke nanesti ličilo na veke: osenčiti oči z… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • osvetlíti — ím dov., osvétli in osvêtli; osvétlil (ȋ í) 1. narediti, povzročiti, da postane kaj svetlo, vidno: razstavljene kipe in slike so osvetlili z reflektorji; petrolejka je medlo osvetlila sobo / blisk je za hip osvetlil pokrajino; pren., ekspr.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pládenj — dnja m (á) okrogla ali podolgovata plitva posoda za prenašanje in serviranje jedi: naložiti meso na pladenj; lesen, plastičen pladenj; pladenj pomaranč, slaščic / pog. sam je pojedel cel pladenj jedila na njem // temu podobna priprava za… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.