akcentuacíjski

-a -o (ȋ) pridevnik od akcentuacija: akcentuacijski tipi

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • akcentuacijski — akcentuácījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na akcentuaciju ETIMOLOGIJA vidi akcent …   Hrvatski jezični portal

  • vêrz — a m (ȇ) 1. lit. ritmično urejena, navadno skladenjsko in pomensko zaključena grafična enota pesniškega besedila, vrstica: napisati, prebrati verz; rimani verzi; iz štirih, treh verzov sestavljena kitica; metrum, ritem verza / akatalektični,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vêrzen — zna o prid. (ȇ) nanašajoč se na verz: verzni konec / verzni ritem / akcentuacijski ali naglasni verzni sistem; kvantitativni, silabični verzni sistem; verzna drama drama v verzih …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.