reagírati

-am dov. in nedov. (ȋ) 1. z določenim dejanjem kot posledico določenega dejstva pokazati, izraziti odnos, stališče do tega dejstva; odgovoriti, odzvati se: vodstvo še ni reagiralo; reagirati na novico; reagirati na očitke z jokom; čustveno, instinktivno, ostro reagirati / reagirati s streljanjem, z žalitvijo odgovoriti, povrniti / telo reagira na cepljenje z vročino // z določenim dejanjem kot posledico določenega dejstva pokazati sposobnost čutenja, zaznavanja: ponesrečenec še reagira; reagirati na dotik / satelit na ukaze ne reagira več / publ. umetnost na te družbene probleme še ni reagirala // pokazati, da kaj deluje na kaj: na to gnojilo rastline hitro reagirajo / ne ve se, kako bo na nove predpise reagiralo tržišče ♦ fot. emulzija filma reagira na svetlobo 2. kem. zaradi medsebojnega učinkovanja ali pod vplivom toplote, svetlobe se spremeniti v snov z drugačnimi lastnostmi: fluor reagira tudi z žlahtnimi plini; lakmus reagira v tej raztopini kislo, nevtralno / ob takih pogojih reagirata dušik in vodik v amoniak

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • reagírati — (na što) dv. 〈prez. reàgīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}pokazati reakciju, odgovoriti/odgovarati, odazvati se na poticaj primljen izvana 2. {{001f}}pružiti/pružati otpor, suprotstaviti/suprotstavljati se,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • reagirati — reagírati (na što) dv. <prez. reàgīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. odgovoriti/odgovarati na poticaj primljen izvana, pokazati/pokazivati reakciju 2. pružiti/pružati otpor, suprotstaviti/suprotstavljati se …   Hrvatski jezični portal

  • bȕčno — pril. na bučan način, s bukom [∼ reagirati] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cȑknuti — (∅) svrš. 〈prez. nēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. cȑknūt〉 1. {{001f}}uginuti (o životinjama) 2. {{001f}}razg. prestati raditi, prestati biti u funkciji čega ⃞ {{001f}}crkao mi motor crkao mi tranzistor; ∼ od smijeha jako se čemu smijati, bučno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȅmocionālno — pril. na emocionalan način [reagirati ∼], opr. racionalno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • flagràntan — flagrànt|an prid. 〈odr. tnī〉 1. {{001f}}koji se ne može nijekati, koji je svakom vidljiv [prolazak kroz crveno svjetlo je ∼an prekršaj]; evidentan, očit, očigledan 2. {{001f}}o kojem nema nikakve sumnje [javnost bi trebala reagirati kada su u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grôblje — grôblj|e sr 〈G mn grȍbālja/ ā〉 1. {{001f}}uređen prostor gdje se nalaze grobovi, gdje se ukapaju mrtvi 2. {{001f}}mjesto gdje se odlaže otpad [∼e automobila] 3. {{001f}}pren. podr. mjesto gdje se nalaze stari ljudi ⃞ {{001f}}živo ∼e pejor. vrlo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • iritàntno — pril. na iritantan način [∼ reagirati] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • iritírati — iritíra|ti (što, koga, se) nesvrš. 〈prez. irìtīrām (se), pril. sad. ajūći (se), prid. trp. irìtīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}fiziol. fizičkim ili kemijskim putem izazivati podražaje tkiva ili organa b. {{001f}}pren. ići… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klìker — m reg. 1. {{001f}}špekula 2. {{001f}}lampica 3. {{001f}}pren. razg. zamišljen dio koji funkcionira u glavi ⃞ {{001f}}imati ∼ biti bistar, brzo shvaćati, brzo reagirati ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.