aktivizírati

-am dov. in nedov. (ȋ) spraviti v živahnejšo dejavnost, razgibati: aktivizirati kolektiv, delovne množice; aktivizirati učence pri pouku / aktivizirati proizvodne kapacitete

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • aktivizírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. aktivìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}aktivirati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aktivizirati — aktivizírati (koga, što, se) dv. <prez. aktivìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. aktivirati ETIMOLOGIJA vidi aktiv …   Hrvatski jezični portal

  • aktivírati — (koga, što, se) dv. 〈prez. aktìvīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}staviti/stavljati u djelovanje, u pokret [∼ stroj] 2. {{001f}}organizirati tako da djeluje [∼ rad društva]; potaknuti, poticati,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pasivizirati — pasivizírati (koga, što, se) dv. <prez. pasivìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA dovesti/dovoditi (koga, što, se) u pasivno stanje, opr. aktivirati, aktivizirati ETIMOLOGIJA vidi pasivan …   Hrvatski jezični portal

  • aktivirati — aktivírati (koga, što, se) dv. <prez. aktìvīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. staviti/stavljati u djelovanje, u pokret [aktivirati stroj] 2. organizirati tako da djeluje [aktivirati rad… …   Hrvatski jezični portal

  • aktivizíranje — a s (ȋ) glagolnik od aktivizirati: aktiviziranje delovnih ljudi / aktiviziranje vloženih sredstev …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • grúpen — pna o prid. (ȗ) nanašajoč se na grupo; skupinski: grupni interesi; grupno vodstvo / aktivizirati slušatelje v grupnem delu; grupno nastopanje ♦ voj. grupno letenje letenje dveh ali več bojnih letal pod enotnim poveljstvom …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • míseln — a o [sǝl] prid. (ȋ) 1. nanašajoč se na mišljenje ali misel: a) računanje je miselni akt; to zahteva miseln napor; človekove miselne in čustvene sposobnosti / ekspr. čudil se je njegovi miselni ostrini / biti ustvarjalen na miselnem, teoretičnem… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.