skákati

in skakáti skáčem, stil. skákati -am nedov., skáčite, tudi skákaj, tudi skakájte (á á á; á) 1. z odrivi, zlasti z nogami, se oddaljevati od podlage: skačem, da si okrepim noge; skakati pol metra visoko; skakati in tekati; skače kot žrebe / skakati na mestu / otroci skačejo čez potok; ptič skače z veje na vejo; skakati na vlak je nevarno / kopali so se in skakali v vodo / skakati na glavo, noge / skakati s padalom; skakati s smučmi; skakati z vrvico / pes je kar skakal, ko je zagledal gospodarja / skakati od veselja // s takimi odrivi opravljati določeno pot po zraku: vsak smučar, tekmovalec skače trikrat / skakati na sedemdesetmetrski skakalnici / skakati daleč // gojiti skakanje, ukvarjati se s skakanjem: ta padalec, smučar skače že več let 2. z odrivi se premikati: kenguru ne teče, ampak skače; skakati proti domu; skakati po eni nogi // ekspr. razposajeno, živahno tekati, navadno ob igri: otroci skačejo na dvorišču 3. nav. ekspr., s prislovnim določilom z odrivi se hitro pojavljati: napadalci so skakali izza dreves / otroci radi skačejo pred avtomobile 4. nav. ekspr., s prislovnim določilom z odrivi zelo hitro vstajati: vojaki so že ob prvih strelih skakali z ležišč / skakati na noge; skakati kvišku 5. nav. ekspr. z odrivi, z določenim namenom se premikati v položaj, kot ga izraža določilo: kričali so in skakali nanj / pes je besno skakal v tujca / sovražnik jim je skakal v hrbet 6. ekspr., s prislovnim določilom v kratkih časovnih presledkih, z določenim namenom hitro opravljati kake poti: skakati od urada do urada; ves dan sem skakal po trgovinah 7. ekspr. hitro, nenadoma se po zraku oddaljevati od podlage: iskre so skakale na vse strani / plameni so skakali s strehe na streho / njeni spretni prsti so vedno hitreje skakali po klavirju // poskakovati: žaga skače / ob udarcih so krožniki na mizi kar skakali 8. ekspr. zaradi zunanje sile, sunka se zelo hitro premikati iz določenega položaja: kazalec, priprava skače sem in tja // tako se premikati iz določenega položaja zaradi ohlapne namestitve: ni dobro pritrjeno, zato vijak, železo skače / noge mu skačejo v prevelikih čevljih 9. ekspr. hitro, naenkrat v visoki stopnji se spreminjati, naraščati in upadati: cene skačejo / temperatura skače gor in dol 10. ekspr. nenadoma prehajati z ene stvari na drugo brez neposredne notranje povezanosti: preveč skače, nič ga ne razumem / v svojih mislih, vprašanjih skače; skakati stran od snovi pogovora / ta film zelo skače od enega prizorišča na drugo ● ekspr. kako bo skakala, ko bo to izvedela zelo bo jezna; ekspr. skakati čez ojnice, čez plot biti nezvest v zakonu; ekspr. skakati komu v besedo prekinjati ga pri govorjenju; ekspr. črke mu skačejo pred očmi pri branju ima občutek, da niso pri miru; ekspr. njene misli so skakale druga čez drugo si hitro sledile in bile med seboj nepovezane; ekspr. skakati si v lase prepirati se; tepsti se; preg. mladost je norost, čez jarek skače, kjer je most ◊ šah. skakač skače se premika za dve mesti naprej in eno vstran; šport. skakati čez konja, kozo; skakati v daljino, višino; skakati v vodo; skakati s palico skakáje: ptički žvrgolijo, skakaje z veje na vejo; otrok je zbežal, skakaje čez luže skakajóč -a -e: skakajoč oditi; prišla je s skakajočim korakom

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • skákati — (∅) nesvrš. 〈prez. skȃčēm, pril. sad. áčūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}skočiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skakati — skákati (Ø) nesvrš. <prez. skȃčēm, pril. sad. áčūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. skočiti ETIMOLOGIJA vidi skok …   Hrvatski jezični portal

  • skakálnica — e ž (ȃ) 1. naprava za skoke na smučeh: graditi skakalnico / skakati na skakalnici; plastična skakalnica pokrita s plastično maso; sedemdesetmetrska, velika skakalnica; skakalnice v Planici / smučarska skakalnica // pog. naprava za skakanje v… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • škárjice — rjic ž mn. (ȃ) manjšalnica od škarje: odrezati s škarjicami / škarjice za nohte ● etn. škarjice brusiti otroška igra, pri kateri se igralci lovijo od drevesa do drevesa; žarg., šport. skakati škarjice skakati v višino tako, da se zamahne v zrak… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Slovene verbs — In Slovene, the verbs are conjugated for 3 persons and 3 numbers. There are 4 tenses (present, past, pluperfect, and future), 3 moods (indicative, imperative, and conditional) and 2 voices (active and passive). Verbs also have 4 participles and 2 …   Wikipedia

  • džilìtati — (se, ∅) nesvrš. 〈prez. džìlītām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 reg. 1. {{001f}}natjecati se u bacanju džilita, gađanju cilja džilitom 2. {{001f}}skakati svom snagom lijevo desno, bacati se tijelom 3. {{001f}}otimati se rukama i nogama …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • džápati se — (za što, oko čega) nesvrš. 〈prez. džȃpam se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}otimati se, grabiti se oko čega; đapati se, {{c=1}}usp. {{ref}}čapati (2){{/ref}} 2. {{001f}}skakati oko čega, gnjaviti se; mamenijati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gláva — gláv|a ž 〈A glȃvu, N mn glȃve〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}dio tijela čovjeka i viših životinja koji sadrži mozak, usta i osjetilne organe b. {{001f}}gornji dio neke strukture ili organa [∼a gušterače] 2. {{001f}}taj dio tijela kao sjedište uma,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gȍmbati se — nesvrš. 〈prez. ām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}arh. raditi gimnastičke vježbe 2. {{001f}}razg. gnjaviti se s kim oko čega; preganjati se, skakati ovamo i onamo obavljajući što …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gùmi-gùmi — m 〈indekl.〉 dječja igra koja se sastoji u preskakivanju elastičnog užeta ili jače gume [igrati (se) ∼; skakati ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.