skládati

-am nedov. (ȃ) 1. dajati kaj skupaj v urejeno obliko, zlasti drugo na drugo: skladati deske, drva / skladati na kup; skladati v kopo, skladovnico / skladati stvari v kovček zlagati 2. ustvarjati, pisati glasbeno delo, skladbo: skladati opere / skladatelj veliko sklada // star. ustvarjati, pisati, zlasti umetniško delo sploh: skladati pesmi, povesti / skladati verze skládati se biti tak, da s čim drugim sestavlja a) urejeno, prijetno celoto: barve se lepo skladajo; ta hiša se ne sklada z okolico b) logično urejeno celoto: ta izjava se ne sklada z njegovimi prejšnjimi trditvami / prepis se sklada z izvirnikom se ujemaredko fant in dekle se skladata se ujemata, se razumeta; državna in narodnostna meja se ne skladata se prostorsko ne pokrivata, nista isti; zastar. sreča se sklada iz malenkosti sestoji; s sogovornikom se ne sklada se ne strinja

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • skladati — sklȁdati (Ø, što) nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA glazb. stvarati glazbena djela; komponirati ETIMOLOGIJA vidi sklad …   Hrvatski jezični portal

  • komponírati — (što) dv. 〈prez. kompònīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. kompònīrān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}glazb. (na)pisati muzičko djelo [∼ pjesmu]; skladati 2. {{001f}}složiti/slagati, sastaviti/sastavljati [∼ boje] ✧ {{001f}}njem. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mazati — mȁzati (se) nesvrš. <prez. mȁžēm (se), imp. mȁži (se), pril. sad. mȁžūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga, se) prevlačiti ili trljati sredstvom za mazanje (kremom, mašću) 2. (Ø, što) pren. pejor. a. loše slikati; mackati b. loše… …   Hrvatski jezični portal

  • komponirati — komponírati (što) dv. <prez. kompònīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. kompònīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. glazb. (na)pisati muzičko djelo; skladati 2. složiti/slagati, sastaviti/sastavljati [komponirati nogometnu momčad] …   Hrvatski jezični portal

  • bógati se — am se nedov. (ọ̑) redko ujemati se, skladati se s kom: ne vem, kako se bosta ta dva bogala // pogajati se: dolgo se je bogal s prodajalci …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • disharmonírati — am nedov. (ȋ) knjiž. ne skladati se, ne ujemati se: najini nazori disharmonirajo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • družíti — in drúžiti im, tudi drúžiti im nedov. (ȋ ú ū; ū ȗ) 1. notranje, čustveno povezovati: skupni napori jih trdno družijo; druži jih iskreno prijateljstvo // povzročati, da si je kaj kakorkoli podobno, sorodno: vse te obraze družijo neke skupne… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • harmonírati — am nedov. (ȋ) knjiž. skladati se, ujemati se: njuni nazori harmonirajo; barve lepo harmonirajo; figura harmonira z ozadjem …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • komponírati — am nedov. in dov. (ȋ) 1. ustvarjati, pisati glasbeno delo, skladbo, skladati: to opero je komponiral znani glasbenik / skladatelj veliko komponira / komponira odlično glasbo // redko ustvarjati, pisati, zlasti umetniško delo sploh: avtor je… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • korespondírati — am nedov. (ȋ) 1. vzdrževati medsebojne pismene stike; dopisovati si: prijatelj, s katerim je korespondiral, je umrl; redno korespondirata 2. publ. tvoriti zvezo, povezavo: zelena oaza bo spretno korespondirala med starim in novim delom mesta 3.… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.