štipendíranje

-a s (ȋ) glagolnik od štipendirati: štipendiranje mladih nadarjenih matematikov / s pravilnim sistemom štipendiranja odpravljati socialne razlike med študenti / sklad za štipendiranje

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • Rotary Club — (izg. rȍtari klȁb) DEFINICIJA mjesna podružnica organizacije Rotary International, koja okuplja poslovne ljude, osnovao ju je 1905. u Chicagu, SAD, Paul P. Harris za podupiranje duha poduzetništva i širenja visokih etičkih normi u poslovnom… …   Hrvatski jezični portal

  • sklàd — skláda m (ȁ á) 1. debelejša plast kamnine, trdne snovi: na skalnatem pobočju so bili skladi lepo vidni; apnenčasti skladi; sklad premoga / premiki zemeljskih skladov 2. navadno s prilastkom kar sestavljajo zlasti drug na drugem urejeno zloženi… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • sociála — e ž (ȃ) publ. 1. socialna dejavnost: za kulturo in socialo je občina namenila petnajst milijonov // ustanova, organ za tako dejavnost: dejal je, da tovarne niso sociala / za osamljene stare ljudi skrbi sociala socialno skrbstvo 2. socialna pomoč …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • štipéndija — e ž (ẹ) denarna pomoč, ki jo daje kaka ustanova, skupnost za šolanje, strokovno izpopolnjevanje: dati, odobriti komu štipendijo; imeti nizko štipendijo; zaprositi za štipendijo; prošnja, razpis za štipendijo / sklad za štipendije sklad za… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • štipendíjski — in štipéndijski a o prid. (ȋ; ẹ) nanašajoč se na štipendijo ali štipendiranje: štipendijska vsota se je povečala / štipendijska pogodba; dogovoriti se za spremembe štipendijske politike; štipendijsko razmerje …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.