tokokróg

-a m (ọ̑) elektr. pot, po kateri lahko teče električni tok: prekiniti tokokrog; vključiti ampermeter v tokokrog; sklenjen, zaprt tokokrog

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • varoválka — e [tretji pomen u̯k in lk] ž (ȃ) 1. priprava, ki prekine tokokrog, kadar je jakost toka prevelika ali ob kratkem stiku: izključiti, odviti, zamenjati varovalko; kapa, vložek varovalke / varovalka je pregorela / avtomatska varovalka pri kateri se …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • àperiódičen — čna o prid. (ȁ ọ) ki se ne ponavlja redno: aperiodičen pojav; aperiodične spremembe ♦ elektr. aperiodični tokokrog tokokrog, v katerem se ne morejo vzbuditi prosta nihanja; muz. aperiodična gradnja skladbe gradnja, ki ne temelji na gradnji s… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • stalílen — lna o prid. (ȋ) elektr., v zvezi stalilna varovalka varovalka, v kateri se žica stali in tako prekine tokokrog; staljiva varovalka …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • staljív — a o prid. (ȋ í) elektr., v zvezi staljiva varovalka varovalka, v kateri se žica stali in tako prekine tokokrog …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • trenúten — tna o prid. (ȗ) 1. ki traja zelo kratek čas: trenuten uspeh; trenutna nepazljivost; trenutna veselost, zadrega; trenutno nesoglasje, zadovoljstvo; navdušenje, olajšanje je bilo le trenutno 2. ki je, obstaja v trenutku, času govorjenja: ugotoviti …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.