alterácija

-e ž (á) knjiž. sprememba, menjava: alteracija glasu / duševna alteracija ◊ med. maligna alteracija tkiva; muz. alteracija kromatično zvišanje ali znižanje tona

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • alteracija — alterácija ž DEFINICIJA 1. promjena na lošije; pogoršanje (ob. o promjeni vremena ili povišenju temperature tijela) 2. glazb. a. kromatska promjena ljestvičnog tona (npr. f u fis u C duru ili e u es u G duru) b. pov. u menzuralnoj notaciji… …   Hrvatski jezični portal

  • alterácija — ž 1. {{001f}}promjena na lošije; pogoršanje (ob. o promjeni vremena ili povišenju temperature tijela) 2. {{001f}}glazb. a. {{001f}}kromatska promjena ljestvičnog tona (npr. f u fis u C duru ili e u es u G duru) b. {{001f}}pov. u menzuralnoj… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • alteracija — alterãcija dkt. Di̇ezas, bèmolis ir bekãras yrà alterãcijos ženklai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • refren — rèfrēn m <G refréna> DEFINICIJA 1. knjiš. stihovi, stih ili dio stiha koji se ponavlja na određenim mjestima 2. glazb. cjelovit kraći odlomak koji se ponavlja bez izmjena u pjesmi ili u skladbi; pripjev ETIMOLOGIJA fr. refrain alteracija od …   Hrvatski jezični portal

  • alterirati — alterírati (koga/što) dv. <prez. altèrīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (u)činiti drugačijim u odnosu na sadržaj, oblik, vanjštinu, jačinu; promijeniti/mijenjati, preobražavati 2. umjesto jednoga… …   Hrvatski jezični portal

  • alteracijski — alterácījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na alteraciju ETIMOLOGIJA vidi alteracija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.