amêriški

-a -o prid. (ȇ) nanašajoč se na Američane ali Ameriko: govoriti angleško z ameriškim naglasom; ameriška celina; razstavljalo bo več evropskih, azijskih in ameriških držav / ameriški barvni film Gusarji; ameriški zunanji minister; ameriška vlada / ameriški Slovenci; umrl je naš stric, ameriški povratnik ki se je vrnil iz Amerikeagr. ameriška trta trta, na katero se cepi žlahtna evropska trta; bot. ameriški lešnik nizka tropska rastlina ali njen sad, ki dozori v zemlji; kikiriki; fin. ameriški žurnal poslovna knjiga, ki v knjigovodstvu združuje dnevnik in glavno knjigo; vet. ameriški kasač; zool. ameriški kapar majhna zajedavska žuželka, ki sesa rastlinske sokove in je posebno škodljiva sadnemu drevju, Aspidiotus perniciosus; ameriška postrv postrv z rdečkasto progo vzdolž telesa; šarenka

Slovar slovenskega knjižnega jezika . 2000.

Look at other dictionaries:

  • Slovene Americans — Infobox Ethnic group group = Slovene American ameriški Slovenci caption = Notable Slovene Americans: Melania Trump Amy Klobuchar Tom Harkin George Vojnović Sunita Williams Micky Dolenz Željko Ivanek Jerry M. Linenger Mike Golic Anže Kopitar… …   Wikipedia

  • List of Slovenian musicians — A list of notable Slovene musicians by instrument. For a list of notable popular Slovenian musical groups and artists see List of Slovenian musical artists and groups.AccordionVital Ahačič Viki Ašič Slavko Avsenik Stanko Avgust Darko Atelšek… …   Wikipedia

  • TV3 Slovenia — TV3 is a television channel in Slovenia owned by Modern Times Group (MTG). The channel was also known as Prva TV from 1 November 2004 to 1 October 2006.It is well known for broadcasting successful US series, such as 24 , Battlestar Galactica (… …   Wikipedia

  • Internationale Anerkennung des Südsudan — Staaten, die den Südsudan anerkannt haben Die diplomatische internationale Anerkennung des Südsudan erfolgte zum Teil schon vor der offiziellen Unabhängigkeitserklärung am 9. Juli 2011. Sie bedeutet die Anerkennung des ersten Staates Afrikas,… …   Deutsch Wikipedia

  • Внешняя политика Южного Судана — Республика Южный Судан провозгласила свою независимость 9 июля 2011 года на основании результатов референдума 9 16 января 2011 года о независимости от Судана, правительство которого приветствовало итоги голосования и заявило, что планирует… …   Википедия

  • američánski — a o prid. (ȃ) zastar. ameriški: američanski Slovenci …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • amerikánec — nca m (ȃ) pog. 1. kdor se izseli v Ameriko ali vrne iz nje: amerikanci so na obisku v Evropi 2. kar je po izvoru iz Amerike: vinograd, zasajen z amerikancem / prepeva ob litru amerikanca / žarg. poglej, kako imenitno teče tistile amerikanec… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • amerikanístika — e ž (í) veda o ameriški angleščini, književnosti in kulturi: revija za anglistiko in amerikanistiko …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • amerikánski — a o prid. (ȃ) 1. pog. ameriški: kamion amerikanske znamke / vse je potekalo z amerikansko naglico 2. nanašajoč se na amerikance: za vrati je stal pripravljen amerikanski kovček …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • bankír — ja m (í) v kapitalistični ekonomiki lastnik banke: industrijci in bankirji; ameriški bankirji / Anglija je bila svetovni bankir …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.